Задължителни ученически униформи в зимен и летен вариант въведени по предложение на Училищното настоятелство с решение на ПС протокол №8/04.07.2003 г.

Ученическите униформи на МГ са знак за принадлежност към едно от най-елитните училища в Пловдив и България. Те се носят с чувство на гордост и удовлетворение от учениците на гимназията.

Ден на ученическото самоуправление – от месец ХІ 2001 год. по предложение на Ученическия съвет и с одобрението на ръководството и учителския колектив.

На 17. 11.2001 год. се провежда първият “Ден на ученическото самоуправление”. На този ден близо 300 ученици заемат длъжностите на учителите и административното ръководство.От 2002/2003 уч. година Денят на ученическото самоуправление се провежда традиционно на 09 май. На следващия ден се отчитат резултатите – най – добрите от учениците-учители, излъчени от учениците, от всяка паралелка и от учителите се награждават с грамоти пред всички ученици.

По почина на МГ през 2005/2006 уч. година много училища в страната проведоха за първи път своя “Ден на ученическото самоуправление”.

“Училището – мой втори дом” – по предложение на Ученическия съвет и Училищното ръководство.

През 2002/2003 уч. година се провежда за първи път вътрешноучилищния преглед “Училището – мой втори дом”. Идеята на това движение е да се стимулира инициативата на учениците да подобрят своя “втори дом”-училището. Благодарение на това движение, възпитаниците на МГ със собствени средства са отремонтирали  класни стаи, кабинети коридори. Най–добре представилите се паралелки се награждават с грамоти и материални награди .

Вътрешноучилищния преглед “Училището – мой втори дом”  се провежда традиционно през месец декември.

Ден на таланта – месец април.

Празник посветен на учениците – таланти и творци в МГ. Началото е поставено през 1998 год, а от 2004/05 уч. год се провеждат Дни на таланта по випуски.На тях всяка паралелка представя своите таланти, индивидуално или групово.

Тържествено откриване на учебната година – месец ІХ – провежда се по специален сценариен план.

Коледен и новогодишен бал за учениците – организира се всяка учебна година в края на месец декември:

– избор на “Мис” и “Мистър” МГ;

– шоу-програма изнесена от ученици на гимназията;

– дискотека;

Патронен празник на гимназията – 3 май – провежда се по специален сценариен план.

Спортен празник – месец октомври и месец май – организира се всяка учебна година.

Тържествено изпращане на зрелостниците – месец май – провежда се по специален сценариен план.

Тържествено връчване на дипломите на зрелостниците – месец юни. Всички зрелостници и техните преподаватели са облечени в тоги, като накрая има обща снимка и хвърляне високо на шапките по случай завършването.

Вътрешногимназиални турнири по шах, футбол, волейбол – провеждат се по график и съдийство организирани от Ученическия съвет на гимназията.

Турнир по математика  “Димо Малешков” – месец ноември. Турнирът е на името на първия директор на МГ „Акад. Кирил Попов”. Началото е поставено през 2000 година. Турнирът е включен в календарния план на СМБ. още за състезанието кликни тук

Турнир по математика “Румен Грозданов”– месец април. Турнирът е на името на изключителен математик, работил в МГ „Акад. Кирил Попов”. Началото е поставено през 2001 година. Турнирът е включен в календарния план на СМБ.

Състезание по математика по случай деня на детето – месец юни

Регионален турнир по информационни технологии “НА ТИ С ИТ” – още за състезанието кликни тук

“Електронен дневник” – системата е въведена от 2002/2003 учебна  година и е разработка на ученици от гимназията.

Целта е по-тясна връзка между училището и родителите. Всеки родител чрез интернет може да види оценките, отсъствията и наказанията само на своето дете.

Вечер на чуждите езици – месец юни – за осмите класове с интензивно изучаване на чужд език .

Провежда се ежегодно. Учениците демонстрират владеенето на чуждия език/английски, немски, френски/, представяйки откъси от пиеси и стихове пред родители и учители.

Панаир на образованието – месец април .

Всяка година гимназията участва със самостоятелен щанд в панаира на образованието, като демонстрира последните постижения на учителите и учениците в различни области на науката, а така също и завоюваните призовите места на състезания, олимпиади и турнири по математика, математическа лингвистика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, чужди езици и др.

Бал на випуските – месец май .

Организирани срещи на завършилите през годините випуски – Новотел –Пловдив.

Издаване на училищен вестник “Пространство” и ел. вестник „На фокус”.

Колектив от ученици, подпомогнати от учители в края на всяка учебна година издават вестника, в който се отразява целия живот на гимназията.

Литературен конкурс „ЧАВДАР ДИМИТРОВ – ЧАРЛИ” – за изяви на постиженията в изкуството и литературата. Поетичните си и есеистични творби учениците издават в сборници, алманаси, книги, вестници.

Logo MG_red_png