Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ бе домакин на ІV регионална среща на иновативните училища от област Пловдив. Тема на изданието бе „Партньорството – катализатор на идеи и успешни практики“, организатор бе РУО – Пловдив. Дванайсет училища взеха участие в еднодневния форум за обмяна на добрите практики в иновативното образование.
С приветствени думи към учителите, за които бъдещето се изгражда днес и за които обучението не е само работен процес, но и мисия с национално измерение, се обърна Рангел Райчев, началник на Регионалното управление на образованието – Пловдив.
Основна цел на форума бе да бъдат споделени, популяризирани и мултиплицирани добри иновативни образователни практики от различни иновативни училища. Участниците представиха своите постижения в областта на математиката, технологиите, професионалното обучение, природните науки, гражданското образование, личностното развитие и дигитализацията в обучението. В срещата участва ПГЕЕ, Пловдив, чиято тема бе „Изкуственият интелект като елемент от СТЕМ“. ПГВАД „Христо Ботев“, Пловдив, представи използването на метода Монтесори в иновативното обучение. За интерактивност и интердисциплинарност в обучението говориха представителите на ОУ „Елин Пелин“, Пловдив. Гражданското образование бе темата на СУ „Софроний Врачански“, а съвместната работа с партньори бе споделена от ОУ „Петър Бонев“, Перущица. След кратко творческо предизвикателство, във втория панел, се представиха няколко основни училища от Пловдивска област. „Възможностите дебнат отвсякъде“ бе тезата на „Христо Ботев“, гр. Стамболийски. ОУ „Петър Берон“, Пловдив, акцентира върху ограмотяването по английски език. ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ от с. Царацово, общ. Съединение, сподели опита си за ученето чрез игра. Община Карлово се представи с две от своите училища – ОУ „Генерал Карцов“, с. Христо Даново, и ОУ „Христо Г. Данов“, с. Розино. Учителите запознаха присъстващите със своите форми на обучение – „Нови думички ще зная, като пея и играя“ и „Дигитална математика“. СУ „ Христо Смирненски“, гр. Хисаря, презентира иновативна учебна програма „Нетрадиционни изкуства“.
По традиция стартът бе даден от домакините от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, а представянето на основната тема „Иновациите – другото име на бъдещето“ бе направено от директора на престижната образователна институция Веселина Карапеева. Акцент в нея бяха иновациите в науката, постигнати от учениците от гимназията.
Възпитаниците на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ за пореден път показаха, че и иновациите имат нужда от дух, сърце, креативност и цветно въображение. Участниците във форума бяха посрещнати с изпълнение на гайда от Стилиян Мазманянов и приветствани със стиховете „С МГ в сърцето“, сътворени непосредствено преди провеждането на срещата от Тодор Манджуков, както и с размислите на Изел Хатърназ на тема „Що е иновация“.
Logo MG_red_png