Математическата гимназия откри нови възможности пред мен. По време на обучението си развих уменията си в различни области, в някои от които интересът ми беше събуден именно от учители от гимназията. Създадох нови приятели и незабравими спомени. Ето защо МГ беше правилната инвестиция за бъдещето ми.

Logo MG_red_png