В моето училище имам възможността да получа много полезни знания в различни области. Тук срещнах всеотдайни учители, които никога няма да забравя. Искрено съм благодарна на моето училище, защото то е в основата на успехите ми.

Logo MG_red_png