НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

МГ „АКАД. КИРИЛ ПОПОВ“ – ПЛОВДИВ

ЗДРАВЕЙТЕ, МЛАДИ ТАЛАНТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО!

КОЛЕГИЯТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ОРГАНИЗИРА

ПРОВЕЖДАНЕТО НА XV ОБЩОУЧИЛИЩЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

„ЧАВДАР ДИМИТРОВ–ЧАРЛИ”

Темата за представянето Ви е свободна – участие с непубликувано до момента

лично творчество – поезия, разкази, есета и др. – до 3 бр.; в обем от 1-3 печатни

страници.

Класиране ще се извърши в три възрастови групи:

– първа – V- VII клас

– втора – VIII -X клас

– трета – XI- XII клас .

Материалите трябва да са написани на Word, шрифт Times New Roman, размер 12;

представят се два екземпляра на хартиен носител А4.

Конкурсът е анонимен, като името на всеки участник от съответния клас се

засекретява лично чрез вписване и запечатване в малък плик, който заедно с

конкурсните текстове се поставя в по-голям плик А4 и се предава в библиотеката на

гимназията при г-жа Лора Мутафчиева – в срок до 12:00 ч. на 18 април 2023 г.

Вашите произведения ще се оценяват от специалисти по български език и

литература.

Оповестяването на резултатите и награждаването на участниците ще се състои по

време на патронния празник на гимназията на 5 май 2023 г.

Очакваме Ви!

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Logo MG_red_png