Приемът в МГ „Академик Кирил Попов“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава четвърта, раздел IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Утвърден план-прием – заповед и приложение
zapoved_dpp_8_klas_23.04.24

График на дейностите по прием на учениците в VIII клас за учебната 2024/2025 г. – заповед

zap2045_priem-8i11_01092023

Leave A Comment

Logo MG_red_png