Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас на учебната 2023/2024 година съгласно Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г., изменена със Заповед № РД 09-1270/16.05.2024 г. на министъра на образованието и науката, ще се проведе на 01.06.2024 г. /събота/ от 9:00 часа.
Уведомяваме Ви, че документи за участие в Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се подават от 21 май 2024 г. /вторник/ до 28 май 2024 г. /вторник/ в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, ул. „Чемшир“№11, гр. Пловдив.
Документи за участие в състезанието:
Заявление – подава се от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика
Декларация за информираност и съгласие.

Документите се попълват и подават на хартиен носител всеки работен ден от
21.05.2024 г./вторник/ до 28.05.2024 г.(вкл.)/вторник/, както следва:
от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в кабинет 106, ет. I-ви, централна сграда на МГ „Акад. Кирил Попов”.
Родителят получава входящ номер на заявлението за участие.

Разпределение на учениците по зали ще бъде публикувано след 16:00 часа на
31.05.2024 г. по входящия номер на подаденото заявление.
За допълнителна информация тел.: 032/ 643 157.

Желаем успех на всички четвъртокласници!

Leave A Comment

Logo MG_red_png