ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СХЕМА: Система за прилагане на Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти
ПРИЛОЖЕНИЕ 13: Структури, функционални задължения на институциите, които имат задължения в областта на превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества

Leave A Comment

Logo MG_red_png