Рекордните 42 научни проекта, разработени от 55 ученици, участваха в тазгодишното издание на конкурса „Млади таланти“ на Министерството на образованието и науката. Победителите бяха наградени от заместник-министъра на образованието и науката Емилия Лазарова на церемония в институцията.

„Министерството организира и провежда конкурса „Млади таланти“ от над 25 години. Основната цел е да стимулираме младите хора с интерес към науката да развиват и изявяват своите знания и умения“, подчерта зам.-министър Лазарова. В конкурса участват научни проекти от областите биология, химия, информатика, инженерни науки, математика, материалознание, медицина, физика, социални и хуманитарни науки и екология. Той е част и от съпътстващите инициативи на рамковите програми за научни изследвания и иновации на Европейския съюз.

Трите най-добри проекта ще представят България на Европейския конкурс за млади учени през септември 2024 г. в град Катовице, Полша. Един от тях е разработката по физика „Теоретично и eкспериментално изследване на корабни следи“, дело на единадесетокласничката Александра Петкова от Национална природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“-София. Другите два най-високо оценени от журито проекта са „Енергии в деформирани равнинни решетки. Геометрично разглеждане“ в област математика с автор Стефан Гайдаров от 11 клас в Математическа гимназия „Акад. К. Попов“ в Пловдив и „Откриване на синтетични изображения посредством надзиравано контрастно обучение“ в област информатика, дело на Делян Бойчев от 12. клас в Природоматематическа гимназия „В. Друмев“ Велико Търново.

„С удовлетворение можем да отбележим, че през годините наши представители са били носители на различни награди от европейския конкурс – форум, в който стотици млади хора от различни страни от Европа и света влизат в състезание в полето на научното познание. Участието в подобен формат и изяви ни вдъхва увереност, че конкурсът е форум, който ще продължава да привлича талантите на България, готови да поемат по пътя на неизвестните предизвикателства в търсене и изследване на нови идеи във всички научни области“, допълни заместник-министърът.

Журито присъди и три поощрителни награди. Едната от тях е за проекта „Изследване на спектъра на литично действие на бактериофаг BsXeu269p/3, имащ потенциал за биоконтрол на бактериално заболяване по доматени растения“, дело на единадесетокласниците Мария Методиева и Стоян Добрев от Националната природо-математическа гимназия ,,Акад. Любомир Чакалов“-София. Другите две поощрителни награди са за дванадесетокласника Стефан Стоянов от Школа А&Б в ППМГ „Нанчо Попович“ в Шумен, автор на разработката в областта на информатиката „Бързо и оптимално приравняване на къси сдвоени низове използвайки А*“ и за Елена Йорданова от 10. клас в Математическа гимназия „Баба Тонка“ в Русе за проекта ѝ „Изчисляване на константата на Хъбъл посредством фотометрия на свръхнови от тип Ia“.

За участие в Европейското научно младежко изложение, което предстои да се проведе в Сараево, Босна и Херцеговина през юли 2024 г. журито определи други три проекта. Единият е в област инженерни науки и се казва „ШАРО“, а автори са му двама ученици от Американския колеж в София – Калоян Димитров от 11.клас и дванадесетокласникът Момчил Колев. Другите два избрани проекта са „Изследване на фосфоресцентни материали, получени чрез модифициран метод, невключващ ко-утаяване“ с автор Ивайло Илиев Къртев от 11 клас в Математическа гимназия „Акад. К. Попов“ в Пловдив и „Целочислени отношения на произведения от факториели“, дело Димана Праматарова от 10 клас в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ – Пловдив.

На Swiss Talent Forum България ще бъде представена от Георги Пашалиев, автор на проекта „Съвместно изчисляване на математическо очакване със стратегически играчи“.

Два проекта бяха избрани за участие и в лятната изследователска школа на УчИМИ-БАН. Това са „Binary codes with forbidden elements“ на Деян Божков от Американския колеж в София и BasicOS“ Момчил Калестров от ПГЕЕ – Пловдив.

Информация от https://www.mon.bg/Стефан Гайдаров от XI Ж клас


Leave A Comment

Logo MG_red_png