Уважаеми ученици,

Инициативен комитет от ученици на XI”г„ клас, випуск 1976 година, с класен ръководител Васил Зарев, за пети пореден път ще връчи награда на негово име.
Васил Зарев e виден български математик и педагог, свързал живота си с Математическа гимназия „Академик Кирил Попов”; личност с будна гражданска съвест, демократ, хуманист и родолюбец; един от съвременните будители; човек, помогнал в духовното и професионално израстване на редица поколения от възпитаници на МГ.

В конкурса за Наградата „Васил Зарев” могат да участват ученици от VIII до XI клас включително – в тези класове учениците трябва да са през учебната 2023/2024г.

Конкурса ще включва няколко етапа:
    1.   Занимание по тема от състезателната математика, избрана от Борислава Зарева, което ще се проведе на 29.04.2024 год. от 10:00 часа в МГ.
    2.   Решаване на задачи, свързани с темата на проведеното занимание, което ще започне след заниманието на 29.04.2024 год.
    3.   Най-добре представилите се ученици ще бъдат поканени на събеседване с комисията, за да се избере победител.
На 29.04.2024 год. след занятието ще се проведе и среща с бивши ученици от класа на Васил Зарев.

Наградата е еднократна в размер на 2 π х 100 лева и ще се връчи на 07 май 2024г. на Патронния празник на Математическа гимназия „ Академик Кирил Попов“ – подписва се договор за дарение с всеки, станал носител на наградата , след оповестяване на решението на комисията (в документа фигурират и данни на родителите, ако награденият не е пълнолетен, той се подписва и от тях).

Leave A Comment

Logo MG_red_png