Междуинституционално обучение, съвместно с ПУ и СМБ – секция Пловдив
Място на провеждане: Еко хотел “Здравец”.
Период на провеждане: 27.04.2024 г. – 28.04.2024 г.
Брой педагогически специалисти от МГ: 8


Leave A Comment

Logo MG_red_png