Тема на обучението: “СЪЩНОСТ И ПРЕДИМСТВА НА КОЛАБОРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ.

ТЕОРИТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КО-ОБУЧЕНИЕТО.

СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕЩА ОБЩНОСТ В РАМКИТЕ НА КОЛАБОРАТИВНО - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.“

Място на провеждане: с. Чифлика, хотел “Дива”.

Период на провеждане: 11.09.2022 г. – 12.09.2022 г.

Наименование на обучителната организация: Universal School

Брой педагогически специалисти: 43

Logo MG_red_png