УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ ОТ ІV, V, VІ И VІІ КЛАС,

ОТ 05. 03. 2024 г. ДО 07. 03. 2024 г.(вкл.) МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОЦЕНЕНИТЕ СИ ПИСМЕНИ РАБОТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА – ОБЛАСТЕН КРЪГ проведен на 11.02.2024год.
ОЦЕНКАТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ Е ОКОНЧАТЕЛНА!
МЯСТО:
Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, ул. „Чемшир“ № 11 – кабинет № 105, етаж I, централна сграда.
РАБОТНО ВРЕМЕ:
05.03.2024 г.(вторник) – 07:30 ч. – 09:30 ч.; 12:00 ч. – 14:00 ч.; 16:30 ч. – 18:30 ч.;
06.03.2024 г.(сряда) – 07:30 ч. – 09:30 ч.; 12:00 ч. – 14:00 ч.; 16:30 ч. – 18:30 ч.;
07.03.2024 г.(четвъртък) – 07:30 ч. – 09:30 ч.; 12:00 ч. – 14:00 ч.; 16:30 ч. – 18:30 ч.
От канцеларията на МГ


РЕЗУЛТАТИ IV КЛАС
РЕЗУЛТАТИ V КЛАС
РЕЗУЛТАТИ VI КЛАС
РЕЗУЛТАТИ VII КЛАС

Leave A Comment

Logo MG_red_png