Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2023/2024 година – 30.03.2024 г.

Учениците, които са с код, трябва да се обърнат за информация към училището, в което се обучават.

Неявилите се ученици не фигурират в списъка.

Ученикът в присъствието на родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност, и в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи може да се запознае с оценената работа в МГ „Акад. Кирил Попов“, ет. 1, каб.101 на:


10.04.2024 г. (сряда):
от 08:30 часа до 10:00 часа
от 12:30 часа до 14:00 часа


11.04.2024 г. (четвъртък):
от 08:30 часа до 10:00 часа
от 12:30 часа до 14:00 часа
от 17:30 часа до 19:00 часа


12.04.2024 г. (петък):
от 08:30 часа до 10:00 часа
от 12:30 часа до 14:00 часа
от 17:30 часа до 19:00 часа


Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление по образец и представя ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Не се позволява писмените работи да бъдат копирани или снимани, както и да бъдат изнасяни извън определеното за разглеждане на работите помещение.

Оценката на областната комисия за проверка и оценка е окончателна.


Leave A Comment

Logo MG_red_png