Днес, 08.03.2024 г., комисия, назначена със Заповед № РД-06-2116/29.02.2024 г., на директора на МГ „Акад. Кирил Попов“, се събра и разгледа представените от кандидатите документи за обявеното свободно място за длъжност – „Счетоводител“, и взе следното решение:

Допуска до събеседване кандидатите със следните входящи номера:

ЧР-02-5511/05.03.2024 г.
ЧР-02-5597/05.03.2024 г.
ЧР-02-5665/07.03.2024 г.
ЧР-02-5692/07.03.2024 г.

Допуснатите до събеседване кандидати да се явят в сградата на МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, ул. Чемшир“ № 11 на 11.03.2024 г. /понеделник/, ет. 3 – дирекция.

ОТ КОМИСИЯТА.

Leave A Comment

Logo MG_red_png