Днес, 13.03.2024 г., комисия назначена със Заповед № РД-06-2116/29.02.2024 г., на директора на МГ „Акад. Кирил Попов“, след разглеждане на документите и проведено събеседване за обявеното свободно място за длъжност – „Счетоводител“, взе следното решение:
Предлага за назначаване на длъжност „Счетоводител“,

Кандидата с входящ номер
ЧР-02-5511/05.03.2024 г.

ОТ КОМИСИЯТА.

Leave A Comment

Logo MG_red_png