Днес, 30.01.2024 г., комисия назначена със Заповед № РД-06-1547/26.01.2024 г., на директора на гимназията, се събра и разгледа представените от кандидатите документи за обявеното свободно място за длъжност – „Учител по физическо възпитание и спорт“ и взе следното решение:
Допуска до събеседване кандидатите със следните входящи номера:

1. ЧР-02-3800/29.01.2024 г.
2. ЧР-02-3805/29.01.2024 г.
3. ЧР-02-3807/29.01.2024 г.
4. ЧР-02-3808/29.01.2024 г.
5. ЧР-02-3840/30.01.2024 г.
6. ЧР-02-3846/30.01.2024 г.
7. ЧР-02-3852/30.01.2024 г.
8. ЧР-02-3853/30.01.2024 г.
9. ЧР-02-3856/30.01.2024 г.

Допуснатите до събеседване кандидати да се явят в сградата на МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11 на 31.01.2024 г. /сряда/, ет. 3 – дирекция. Събеседването с кандидатите ще започне в 13:30 часа.

ОТ КОМИСИЯТА.

Leave A Comment

Logo MG_red_png