Днес, 01.02.2024 г., комисия назначена със Заповед № РД-06-1547/26.01.2024 г., на директора на гимназията, се събра и разгледа представените от кандидатите документи и след проведено събеседване с кандидатите, за обявеното свободно място за длъжност – „Учител по физическо възпитание и спорт“, взе следното решение:

Не предлага кандидат за назначаване.

ОТ КОМИСИЯТА

Leave A Comment

Logo MG_red_png