Днес, 28.02.2024 г., комисия, назначена със Заповед № РД-06-1862/15.02.2024 г., на директора на МГ „Акад. Кирил Попов“, след разглеждане на документите и проведено събеседване за обявеното свободно място за длъжност – „Чистач-хигиенист“, взе следното решение:
Предлага за назначаване на длъжност „Чистач-хигиенист“, Кандидата с входящ номер

ЧР-02-5016/21.02.2024 г.

ОТ КОМИСИЯТА

Leave A Comment

Logo MG_red_png