Днес, 23.02.2024 г., комисия назначена със Заповед № РД-06-1862/15.02.2024 г., на директора на гимназията, се събра и разгледа представените от кандидатите документи за обявеното свободно място за длъжност – „Чистач-хигиенист“ и взе следното решение:
Допуска до събеседване кандидатите със следните входящи номера:
1. ЧР-02-4884 / 19.02.2024 г.
2. ЧР-02-5016 / 21.02.2024 г.

Допуснатите до събеседване кандидати да се явят в сградата на МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11 на 26.02.2024 г. /понеделник/, ет. 3 – дирекция.

ОТ КОМИСИЯТА

Leave A Comment

Logo MG_red_png