Лицата, завършили през учебната 2022/2023 година, могат да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно ДЗИ.
За целта, завършилите в МГ „Акад. Кирил Попов“ трябва да подадат заявление (по образец) до директора на МГ.
Място: МГ „Акад. Кирил Попов“, кабинет 106 /централна сграда/ в периода 24 – 26.04.2024 г.
Работно време: от 08:30 часа до 17:00 часа.


Leave A Comment

Logo MG_red_png