В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година /Приложение 2/ Националното състезание по лингвистика ще се проведе на 20.01.2024 г. Организатори са МОН и РУО – Пловдив. Домакин на състезанието е МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив.
Предварителната регистрация на участниците се осъществява до 15.01.2024 г. чрез попълване на електронен формуляр на адрес:
https://forms.gle/phc7mzFfHecwy54r8.
(Използвайте таблицата в прикачения файл на съобщението от РУО. В нея трябва да фигурира кодът на училището по НЕИСПУО.)
Откриването и техническата конференция ще се състоят на 19.01.2024 г. от 17.30 часа. Подробна програма за събитията ще бъде публикувана скоро.

Leave A Comment

Logo MG_red_png