Обучение – април

Междуинституционално обучение, съвместно с ПУ и СМБ – секция Пловдив Място на провеждане: Еко хотел “Здравец”. Период на провеждане: 27.04.2024 г. – 28.04.2024 г. Брой педагогически специалисти от МГ: 8

Logo MG_red_png