ФАЙЛ 1: Приход – Месечен отчет с натрупване към 31.12.2023г.
ФАЙЛ 2: Разход – Месечен отчет с натрупване към 31.12.2023г.

Leave A Comment

Logo MG_red_png