ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Стипендия за постигнати образователни резултати (за отличен успех)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Бележка от класен ръководител
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Стипендия по доход
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Стипендия за ученик без родител/и и/или с трайно увреждане
ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Еднократна стипендия
ПРИЛОЖЕНИЕ 6: Стипендия за деца сираци и/или с ТЕЛК, с постигнати образователни резултати (с отличен успех)

Leave A Comment

Logo MG_red_png