От 04.12.2023 год. /понеделник/ учебните занятия се провеждат, както следва:

  • І – ва смяна от 07:30 часа за учениците от VІІ а,б,, VІІІа-з и ХІІа-з клас.
  • ІІ – ра смяна от 13:20 часа за учениците от Vа-в, VІа-б, ІХа-з, Ха-з и ХІа-з клас.

Leave A Comment

Logo MG_red_png