Обучения м.05/2022 г.

Тема на Обучението: „Оформяне на официална документация“ и „Създаване на база от данни с методически материали по състезателна математика“. Място на провеждане: гр. Чепеларе, хотел „Родопски дом“. Период на провеждане: 27.05.2022 […]

Обучение м. 07/2022 г.

Тема на обучението: „Създаване на база от данни с методически материали по ЕКК“. Място на провеждане: гр. Свети Влас, хотел „Сейнт Джордж Палас“. Период на провеждане: 04.07.2022 г., от 13:00 […]

Обучение м. 07/2022 г.

Тема на обучението: „Специфика на новия формат на ДЗИ по български език и литература“. Място на провеждане: Старозагорски бани, хотел „Армира“. Период на провеждане: 09.07.2022 г. – 10.07.2022 г. Начален […]

Обучение м. 09/2022 г.

Тема на обучението: „СЪЩНОСТ И ПРЕДИМСТВА НА КОЛАБОРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ. ТЕОРИТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КО-ОБУЧЕНИЕТО. СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕЩА ОБЩНОСТ В РАМКИТЕ НА КОЛАБОРАТИВНО - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.“ Място на провеждане: с. Чифлика, […]

Обява – отдаване под наем на недвижим имот – Книжарница

Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, […]

Logo MG_red_png