Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ Проектът се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027. Целта на проекта е да се предложи модерно и качествено професионално […]

Logo MG_red_png