Свободно място за длъжност – „Чистач-хигиенист“

Днес, 23.02.2024 г., комисия назначена със Заповед № РД-06-1862/15.02.2024 г., на директора на гимназията, се събра и разгледа представените от кандидатите документи за обявеното свободно място за длъжност – „Чистач-хигиенист“ […]

Logo MG_red_png