Графици на дейностите по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием за учебната 2024-2025 година

 

Ученикът в присъствието на родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност, и в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи може да се запознае с оценената работа в МГ „Акад. Кирил Попов“ (центр. сграда), ет. 1, каб.104 на: 19.06.2024 г. (сряда): от 14:30 часа до 16:30 часа 20.06.2024 г. (четвъртък): от 09:00 часа […]

От 31 май до 2 юни 2024 г. в град Девин се състоя XIII-ото ежегодно издание на инициативата „Аз мога – тук и сега“. Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ изпрати четирима свои ученици от IX до XII клас да се състезават в различни категории. Учениците се представиха отлично, демонстрирайки своите умения и знания в съответните […]

Уважаеми зрелостници, Може да се запознаете с оценената си изпитна работа от ДЗИ след подадено писмено заявление, представен документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление) и в присъствието на представител на училищната зрелостна комисия. График за запознаване с оценените изпитни работи, както следва: – 10.06.2024 г. (понеделник) от 14:00 до 17:00 часа […]

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, НА 01. 06. 2024 г. /СЪБОТА/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ІV КЛАС. ЗА ЦЕЛТА УЧАСТНИЦИТЕ В МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ДА СЕ ЯВЯТ В МГ „АКАД. КИРИЛ ПОПОВ“ ДО 08:30 ЧАСА И ДА НОСЯТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ(ученическа лична карта/ученическа книжка/международен паспорт или друг документ със […]

Приемът в МГ „Академик Кирил Попов“ се осъществява след завършено основно образование, съгласно Глава четвърта, раздел IV от Наредба № 10 от 01 Септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Утвърден план-прием – заповед и приложение График на дейностите по прием на учениците в VIII клас за учебната 2024/2025 г. – заповед

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители, Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от ІV клас на учебната 2023/2024 година съгласно Заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г., изменена със Заповед № РД 09-1270/16.05.2024 г. на министъра на образованието и науката, ще се проведе на 01.06.2024 г. /събота/ от 9:00 часа. Уведомяваме Ви, че документи за участие в Математическото […]

Защо да запишете детето си при нас?

 • STEM Център

 • Защо МГ?

 • Успешна реализация

Awesome Image

STEM Център

STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика.
STEM акцентира върху ученето, основано на проекти и личностни преживявания.
STEM поощрява изследователския подход и практическата насоченост на знанията у младите хора.
STEM осигурява интегрираната учебна среда от ново поколение.

Awesome Image

Защо МГ?

МГ е изборът на успешните хора на бъдещето.
Традициите на Математическа гимназия са утвърдени, а името на училището се превръща в синоним на качествено обучение, креативност и иновативност в преподаването и фактор в националните и извъннационалните образователни форуми.

Awesome Image

Успешна реализация

Младите хора в МГ са мотивирани, активни и инициативни. Развият умения, които са им необходими във всяка една сфера – личностна и професионална. Успешно се реализират в конкурентна среда и се адаптират към променящия се свят. Основание за гордост са стотиците възпитаници на гимназията, които днес са учители, лекари, юристи, научни работници, икономисти, IT специалисти в България и във водещи компании в Европа и в САЩ.

Статистики

 • 0

  Ученици, завършили гимназията

 • 0

  Брой ученици през тази учебна година

 • 0

  Завършили випуски

 • 0

  Получени награди

Мнения за гимназията

Прочетете какво мислят другите за нас.

Партньори и приятели

Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image

Информация за кандидатстването

Logo MG_red_png