logo
  • Nulla Str, Boston, MA
    USA 02111

Обява – отдаване под наем на недвижим имот – Книжарница

Съгласно чл. 98, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ Математическа гимназия „Акад. Кирил…

Обучение м. 09/2022 г.

Тема на обучението: "СЪЩНОСТ И ПРЕДИМСТВА НА КОЛАБОРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ. ТЕОРИТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ…

Обучение м. 07/2022 г.

Тема на обучението: "Специфика на новия формат на ДЗИ по български език…

Обучение м. 07/2022 г.

Тема на обучението: "Създаване на база от данни с методически материали по…

Обучения м.05/2022 г.

Тема на Обучението: "Оформяне на официална документация" и "Създаване на база от данни…

Състав

Поименeн състав на обществения съвет към Математическа гимназия ,,Акад. Кирил Попов“ гр.…

Register!.. to study in Next Academic Year 2022.

Logo MG_red_png