Свободно място в VII клас – учебна 2024/2025 година

Свободно място в VII клас за учебната 2024/2025 година – 1 място (момиче). Необходими документи за кандидатстване: – заявление до директора, подписано от родител; – Удостоверение за завършен VI клас […]

Logo MG_red_png