Димана

В моето училище имам възможността да получа много полезни знания в различни области. Тук срещнах всеотдайни учители, които никога няма да забравя. Искрено съм благодарна на моето училище, защото то […]

Диана Нейкова

Младите хора в МГ са мотивирани, активни и инициативни. Развият умения, които са им необходими във всяка една сфера – личностна и професионална. Успешно се реализират в конкурентна среда и […]

Logo MG_red_png